[CNW:Counter]Veterinární poradenství

Konzultace postupu při řešení zdravotních problémů v chovu prasat ve spolupráci s vedením chovu a privátním veterinárním lékařem.

a) vyhodnocení zdravotní situace v chovu spojené s pitvou uhynulých zvířat a s odběrem vzorků za účelem diagnostiky původce onemocnění

b) návštěva porážky zvířat a vyhodnocení nálezů

c) navržení nejekonomičtějšího způsobu léčby a prevence ( pomoc při sestavování vhodného vakcinačního programu a výběru vhodné vakciny nebo autovakciny )

d) pravidelná kontrola výsledků po navržených opatřeníchKontaktní osoba: MVDr. František Mareš e-mail: mares (@) agramm.cz
mobil: 608 255 032