[CNW:Counter]

Společnost AgramM,spol. s r.o. nabízí chovatelům prasat kompletní krmné směsi pro selata a dále pak minerální doplňkové směsi a premixy. Specializujeme se na produkci kompletních krmných směsí pro selata s možností časného a superčasného odstavu. Krmiva jsou koncipována na podkladě know – how  anglických společností, na kterém se výrazně podílely zkušenosti společnosti Tuckfeed Ltd. Tato společnost se jako první na světě začala v 60.letech minulého století zabývat myšlenkou výroby specializovaných krmných směsí pro selata směřující k časnému odstavu.

Naši partneři každoročně vynakládají značné prostředky do výzkumu a vývoje,což je zárukou neustále se zlepšující kvality startérových směsí – startérů  nové generace.

V oblasti genetiky úzce spolupracujeme se společností CBS Czech Breeding Services. Na inseminační stanicí kanců společnosti AgramM geN v Hostějově je kapacita 50 ustajovacích míst s moderně vybavenou laboratoří.