[CNW:Counter]Krmivo

Přehled

I. Starterové směsi

Superprestartery:

Start Supreme

Prestarter: Prestarter 2023
Starter: Starter
Starter XP CARE 30
Starter 2023


II. Minerální krmiva a premixy

Minerální krmiva:

A0 3,5%
A1 3,5%
Finisher 3%
KPK 3,5%
KPK Nucleus 3,5%
KPB 3,5 %
KPB nucleus 3,5 %


Premixy: Grower 0,5%
Grower Plus 0,5%
Finisher 0,3%
Sow 0,2%
Sow 0,5%
Sow Nucleus 0,5%III. Specialita - Kick Start:

IV. Tvorba receptur:


I. Starterové směsi

Společnost AgramM, spol. s r.o. nabízí v oblasti výživy superprestartery, prestartery a startery umožňující superčasný i standardní odstav selat. Všechny tyto směsi jsou standardně bez medikace zinkem. Na základně speciálního léčebného programu a receptu od veterinárního lékaře je možné dodat krmivo medikované zinkem.

- stabilizace a vývoj trávicího systému
- řešení problematiky E - coli na bázi využití speciálních surovin
- zlepšování zdravotního stavu
- dosahování maximálního příjmu krmné směsi
- vysoká konverze
- maximální přírůstek
- úspěšný start do života  -  optimální využití genetického pokroku
- nabízíme Vám medikaci startérových směsí dle Vašich individuálních požadavků
- nabízíme speciálně upravené startérové směsi vzhledem k bakteriálnímu zatížení
Vašeho chovu
- forma: granule 2 mm, drcené granule, sypká směs
Superprestartery:

Start Supreme
- starter bez zinku
- umožňuje odstav selat již od 14 dnů stáří
- možno použít v krmných automatech
- snižuje nebezpečí průjmových onemocnění, zvyšuje využitelnost krmiva
- může se zkrmovat slabým selatům ve formě kaše
- lehce stravitelný, kombinuje vysoký obsah unikátní mléčné náhražky a tepelně
upravený škrob
- podáváme od 5. dne po narození
- navazujeme zkrmováním směsi Starter do hmotnosti 12 kg

Prestarter:

Prestarter 2023
- starter bez zinku
- určeno pro menší selata
- poskytuje kvalitní zdroj energie a napomáhá rozvoji trávicího systému
- speciální okyselení zajišťuje zdravé střevo
- vysoká stravitelnost pro urychlení rozvoje trávicích enzymů
- unikátní sladidla a zchutňovadla pro stimulaci dostatečného příjmu krmiva
- podáváme od 7. – 10. dne po narození, zkrmujeme 4 – 7 dní po odstavu
- navazujeme zkrmováním směsi Starter do 12 kg

Starter:

Starter
- starter se zinkem, pouze na předpis veterinárního lékaře na základě speciálního léčebného programu a receptu
- určeno pro standardní odstav selat ( 28 a více dnů)
- vysoká úroveň stravitelné energie a aminokyselin maximalizují výsledek
- unikátní sladidla a zchutňovadla pro stimulaci dostatečného příjmu krmiva
- unikátní mléčná náhražka a upravený škrob umožňují snadnou stravitelnost
- umožňuje maximální využití růstového potenciálu moderních genotypů
- podáváme od 7. – 10. dne po narození, zkrmujeme až do 12 kg živé váhy
- v případě kratší doby zkrmování doporučujeme dodržet minimální období 14 dní po
odstavu

Starter XP CARE 30:
- starter bez zinku
- obohacený o vlákninu z jiných zdrojů a biologicky účinné látky
- vysoce stravitelná forma proteinů
- podpora imunity
- nízké zastoupení antinutričních faktorů
- speciální okyselení
- kombinace vysoce kvalitních olejů
- obsahuje probiotika a prebiotika
- obsahuje suroviny podporující fermentaci v zadní části střeva
- nutriční řešení zdravotního stavu selat
- fytáza nové generace -  QUANTUM BLUE
- speciální druh lignocelulozy

Starter 2023:
- starter bez zinku
- řešení problematiky E - coli na bázi využití speciálních surovin nové zdroje vlákniny
- obsahuje probiotika a prebiotika
- obsahuje suroviny podporující fermentaci v zadní části střeva


II. Minerální krmiva a premixy

- zabezpečení optimálního přísunu živin pro jednotlivé kategorie
- vyšší využitelnost minerálních látek
- vyšší stabilita vitamínů
- zajištění vhodné návaznosti na starterové směsi


Minerální krmiva – určeno pro míchárny s nižší zamíchatelností:
A0 3,5 %
- doplňkové krmivo pro prasata v předvýkrmu
- určeno pro receptury směsí ČOS, A0

A1 3,5 %
- doplňkové krmivo pro prasata v předvýkrmu
- určeno pro receptury směsi A1

Finisher 3 %
-
doplňkové krmivo pro prasata ve výkrmu
-
určeno pro receptury směsí A2, A3

KPK 3,5 %
-
doplňkové krmivo pro chovné kategorie prasat
-
určeno pro receptury směsí KPK, PCH

KPK nucleus 3,5 %
-
doplňkové krmivo pro chovné kategorie prasat
- určeno pro receptury směsí KPK, PCH v novém systému výživy prasnic, který výrazně snižuje spotřebu krmných směsí na prasnici a rok
spotřebu krmných směsí na prasnici a rok
-
obsah doplňkové krmné směsi v kompletní krmné směsi je 3,5 %
-
určen pro chovy s odchovem 30+ selat

KPB 3,5 %
-
doplňkové krmivo pro chovné kategorie prasat
-
určeno pro receptury směsí KPB
- obsah doplňkové krmné směsi v kompletní krmné směsi je 3,5 %

KPB nucleus 3,5 %
- doplňkové krmivo pro chovné kategorie prasat
- určeno pro receptury směsí KPK, PCH v novém systému výživy prasnic, který výrazně snižuje spotřebu krmných směsí na prasnici a rok
-
obsah doplňkové krmné směsi v kompletní krmné směsi je 3,5 %
-
určen pro chovy s odchovem 30+ selat

Premixy:

Grower premix 0,5 %
-
premix pro prasata v předvýkrmu
-
určeno pro receptury směsí ČOS, A0 a A1

Grower Plus premix 0,5 %
-
doplňkové krmivo pro prasata v předvýkrmu
-
určeno pro receptury směsí ČOS, A0 a A1
- pro podporu imunity zvířat

Finisher premix 0,3 %
-
premix pro prasata ve výkrmu
-
určeno pro receptury směsí A2, A3

Sow premix 0,2 %
-
premix pro prasnice a prasničky
-
určeno pro receptury směsí KPK, KPB, PCH
-
určeno pro provozy, které mohou nastřikovat enzymy

Sow premix 0,5 %
-
premix pro prasnice a prasničky
-
určeno pro receptury směsí KPK, KPB, PCH

Sow premix nucleus 0,5 %
-
premix pro prasnice a prasničky
-
určeno pro receptury směsí KPK, KPB, PCH v novém systému výživy prasnic, který výrazně snižuje spotřebu krmných směsí na prasnici a rok
- určen pro chovy s odchovem 30+ selat

III. Specialita:

Kick Start
-
Je vysoce energetický koncentrát pro selata s nižší porodní hmotností.

Kick start (ke stažení)


IV. Tvorba receptur

- na podkladě informací o surovinách a jejich cenách sestavujeme - optimalizujeme a kalkulujeme receptury pro všechny kategorie prasat na mokrém a suchém krmení.
-
navrhujeme na podkladě výpočtů potřebu všech surovin na krmné období s návazností na tvorbu osevních plánů. K optimalizaci používáme speciální program, který vypočítává ideální protein (poměr lysinu k deseti aminokyselinám)
-
okamžitě reagujeme na jakoukoliv změnu ve skladbě surovin změnou receptury
-
zabezpečujeme pravidelnou kontrolu vyrobených krmných směsí laboratorním vyšetřením