[CNW:Counter]
Nově nabízíme starter bez zinku
"AGRAMM 2022"
Nadační fond proti korupci
Upozorňujeme, že skládkování dřeva na našich pozemcích je zpoplatněno!
Dohodnuté:
150Kč/den + DPH.
Neoprávněné: 500Kč/den + DPH.


Ubytování podzámčí

Nabízíme ubytování v blízkosti zámku Nový Světlov

Objednávky ubytování na tel. 777 255 039


Tenisové kurty v Areálu Podzámčí jsou již v provozu.

Objednávky kurtů na tel. 777 255 039


Společnost AgramM, spol. s r. o. vznikla v roce 1993, zakladateli jsou Roman Koubek a Lubor Letfus. Od počátku bylo snahou společnosti nabízet kompletní servis v oblasti zemědělské výroby se specializací na chov prasat. Nosným programem byla genetika Rattlerow Seghers prezentující svůj genetický potenciál podporovaný výživou anglického smluvního výrobce krmných směsí s mezinárodním využitím know-how našich zahraničních partnerů. Komerční úspěchy konceptu využití vysoce kvalitních směsí vedly společnost k rozšíření nabídky o krmiva pro koně , skot a drůbež, kde je kladen stejný důraz na kvalitu krmných směsí a efektivnost zkrmování jako v případě chovu prasat.

V roce 2003 společnost AgramM investovala do nákupu areálu Podzámčí Nový Světlov, kde se nachází sídlo společnosti, sportovní jezdecká stáj, zázemí pro smluvní odchov mladých koní , krytá jezdecká hala a jsou zde nabízeny služby pro využití volného času široké veřejnosti - ubytování a tenisové kurty.

V průběhu let došlo také k další expanzi:
- společnost AgramM-geN s.r.o. - inseminační stanice kanců

V roce 2012 byla vytvořena s maďarskými partnery společnost Hungafeed, která distribuuje premixy a krmné směsi v Maďarsku.


AgramM, spol s r.o.@2020 webmaster Mgr. Monika Boráňová